تنها


در حریم نفس عشق نهادیم دلی


ودگرباره به اندوه دلم باز شکست


آه ای عشق ...چرا تنهائی؟!


ره ما گرچه زهم گشته جدا


تو چرا ره به خرابات مغان در راهی؟؟!!


من چرا یکّه وتنها در راه...


همه کس باز غریبانه براه


همه کس گم شده راه...!!!


ما چرا تنهائیم...ما چرا تنهائیم؟!


۵اردیبهشت ۱۳۸۷شعر از: فـــرزانه شــــیدا
/ 0 نظر / 30 بازدید