سایه ی غروب

در سایه ها نشسته ام

وعبور تلخ غروب مرا نیز محو میکند

میدانم نمی آئی

اما هنوز تا آخرین نگاه خورشید

 راهی باقیست... در انتطارت میمانم

چون همیشه چشم دوخته

 بر سینه کوه در بدرود با خورشید
....در تنهائی
از: (ف .شیدا)
چهارشنبه 21 فروردین1387
/ 0 نظر / 26 بازدید