محو دلداده شدن تا به کجا....باز دیوانه شدن تا به کجا؟!از : ف.شیدا

باز در خاطره ها گم شده امودل از حسرت غمدیده ی اندوه و شکستابری وبارانی ست!!!ودگرباره سرود غم وعشقنغمه تلخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
8 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
8 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
5 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
1 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
15 پست
شهریور 84
12 پست